Զատկասիկներ

Կարմիր արև քեզ, ախպեր, Աստծու բարև քեզ, ախպեր: Կարմիր եզին օղն ու կոճակ, Կարմիր հավկիթս դուրս բերեք, Ճերմակ հավկիթս ներս տարեք: Զատկեզատի՜կ է, նավակատի˜կ է, չամչեհատի˜կ է: Կարմիր ձու տուր, կարմիր օր տամ: _ Մարիամ խաթուն, Մարիամ խաթուն, Իջի  մեր տուն, իջի  մեր տուն, Ես քեզ կտամ նուշի կթուն: Զատիկ, զատիկ, նավակատիկ, արի նստի մեր … [Read more…]